Erfarenhet, yrkesstolthet och kvalité

Det är kärnan i Svomab och de ledord vi arbetar efter. Men vi är mycket mer än så.